Laser tannblekingspakke

Ved å kjøpe denne pakken drar du også nytte av følgende tjenester:

  • INTRAORAL KAMERA KONSULTASJON
  • BEHANDLINGSPLAN


Prøv den mest moderne og effektive metoden for tannbleking - Laser Teeth Whitening

DEN ENESTE blekingen som er vitenskapelig bevist å være ufarlig for emalje

EN SMERTEFRI PROSEDYRE

Komplett pakke med ultralydrensing og avkalking

Ved å kjøpe denne pakken drar du også nytte av følgende tjenester:

  • PROFESJONELL BØRSLING
  • LUFTSTRØM
  • INTRAORAL KAMERA KONSULTASJON
  • BEHANDLINGSPLAN


Vi bruker toppmoderne utstyr og prosedyrer.

Våre profylaktiske behandlinger utføres på høyeste nivå for å minimere invasive intervensjoner på pasienter.

Konsultasjon med intraoralt kammer

Konsultasjoner utført ved hjelp av det intraorale kameraet er en reell fordel med tanke på oral helse.

Konsultasjonen utført ved hjelp av det intraorale kameraet er svært nyttig ved første besøk av pasienten, for å evaluere oral status og for å oppdage alle tannproblemer.

På denne måten er pasienten fullt informert om mulige plager, og det kan utarbeides en behandlingsplan tilpasset den kliniske situasjonen.

Behandlingsplan

Behandlingsplanen innebærer en detaljert diskusjon med legen din og sammen finne personlige løsninger for en optimal løsning på de tannproblemene du står overfor.