MERKNAD FOR DATABESKYTTELSE

Vi tar personvernet på alvor. Denne varslingen forteller deg hvem vi er, hvilken informasjon vi samler inn om deg og hva vi gjør med den.

Hvem vi er?

Vi er Integra Medical Services SA. Våre opplysninger (navn, adresse osv.) har blitt gitt til deg separat på tidspunktet (eller for å bekrefte) innsamlingen av informasjon om deg, for eksempel i en telefonsamtale, i en melding i en applikasjon eller på en nettside eller i en e-post som inneholder en lenke til denne kunngjøringen.

 • INTEGRA MEDICAL SERVICES SA, STRADA Martha Bibescu, nr. 39, Balotesti, Ilfov, J23/6312/2022 CUI 24144100
 • LDS – Life Dental Spa – merkevare under regi av INTEGRA MEDICAL SERVICES SA
 • Life Dental Spa Clinic – tannklinikk som opererer under merkevaren Life Dental Spa og tilhører selskapet INTEGRA MEDICAL SERVICES SA

Hvordan samler vi inn informasjon om deg?

Vi kan samle inn informasjon om deg på en rekke måter.

 • Du kan gi oss informasjon direkte (for eksempel ved å fylle ut et skjema eller ved å ringe oss).
 • Vi kan samle inn informasjonen automatisk (for eksempel når du bruker en Life Dental Spa-applikasjon eller nettsted).
 • Vi kan innhente informasjon fra tredjeparter (for eksempel offentlig tilgjengelig informasjon på sosiale plattformer som Facebook og Instagram).

I denne kunngjøringen omtaler vi alle metoder du kommer i kontakt med oss ​​på som "LDS-kontaktpunkter". LDS-kontaktpunkter inkluderer både fysiske og digitale kontaktpunkter.

Vi kan samle inn informasjon som du oppgir direkte. Dette vil vanligvis skje når:

 • du registrerer deg for å bli medlem av våre databaser (dette kan for eksempel være personlig eller online);
 • laste ned eller bruke et digitalt kontaktpunkt (for eksempel en applikasjon eller et nettsted);
 • kontakt oss gjennom et kontaktpunkt, via e-post, gjennom sosiale plattformer eller via telefon;
 • registrere deg for å motta pressemeldinger, e-postvarsler eller LDS markedskommunikasjon;
 • delta i LDS-studier eller LDS-konkurranser eller kampanjer (der det er tillatt ved lov); eller
 • delta på et arrangement organisert av LDS.

Vi kan samle inn informasjon om deg automatisk. Dette vil vanligvis skje når:

 • besøke en Life Dental Spa-klinikk (for eksempel ved å skrive en pasientjournal);
 • delta i et arrangement organisert av Life Dental Spa (for eksempel gjennom kjøp under arrangementet);
 • kommunisere med oss ​​(for eksempel gjennom et kontaktpunkt eller sosiale plattformer);
 • bruke LDS-kontaktpunkter (for eksempel gjennom sporingsmekanismer i en applikasjon eller på et nettsted); eller
 • lage offentlige innlegg på de sosiale medieplattformene vi følger (for eksempel for å forstå opinionen eller svare på forespørsler om LDS-tjenester).

Vi kan også automatisk samle inn informasjon om deg gjennom bruk av informasjonskapsler og lignende sporingsteknologier på LDS digitale kontaktpunkter. De spesifikke informasjonskapslene og teknologiene som brukes vil avhenge av det aktuelle LDS-kontaktpunktet. For å lære om informasjonskapsler (inkludert Google Analytics-informasjonskapsler) og lignende teknologier som brukes i et kontaktpunkt, inkludert hvordan du kan godta eller avslå informasjonskapsler, vennligst se informasjonskapselvarslingen som er tilgjengelig på eller gjennom det kontaktpunktet.

Hvis dette er tillatt ved lov, kan vi innhente informasjon om deg fra tredjeparter. Dette kan inkludere informasjon som deles mellom LDS, offentlig tilgjengelig profilinformasjon (som dine preferanser og interesser) på tredjeparts sosiale medier (som Facebook og Instagram), og markedsføringslister innhentet fra tredjeparts markedsførere.

Vi kan også samle inn informasjon i andre sammenhenger som du blir gjort oppmerksom på på det tidspunktet.

Hvilken informasjon samler vi inn om deg?

Vi kan samle inn ulike typer informasjon om deg:

 • informasjon som trengs for å respektere tjenestene dine
 • informasjon du gir oss i skjemaer eller studier
 • informasjon om dine besøk til våre klinikker og arrangementer
 • informasjon du oppgir til oss i telefonsentersamtaler
 • informasjon om dine preferanser og interesser

Informasjonen vi samler inn direkte fra deg vil være åpenbar fra konteksten du oppgir den i. F.eks:

 • hvis du gjør en avtale med oss ​​gjennom et kontaktpunkt, oppgir du navn, telefonnummer, e-postadresse, opprinnelsesby og tjenestene du har valgt;
 • du kan gi informasjon om dine preferanser og interesser i tjenester slik at vi kan gi deg tjenester som vil interessere deg;

Informasjonen vi automatisk samler inn vil vanligvis dekke:

 • detaljer om ditt besøk eller samtale (som tid og varighet);
 • bruke digitale LDS-kontaktpunkter (som sidene du besøker, siden du kom fra og siden du navigerte til da du dro, søkeordene du skrev inn eller koblingene du fikk tilgang til i kontaktpunktet ) av deg; og

Informasjonen vi samler inn fra tredjeparter vil generelt bestå av offentlig tilgjengelig profilinformasjon (som dine preferanser og interesser), for eksempel fra offentlige innlegg på sosiale medier.

Til hvilket formål bruker vi informasjonen om deg og på hvilket rettslig grunnlag?

I denne delen beskriver vi formålene vi bruker personopplysninger til. Dette er imidlertid et globalt varsel, og hvis et lands lover begrenser eller forbyr visse aktiviteter beskrevet i denne kunngjøringen, vil vi ikke bruke informasjon om deg til det formålet i det landet.

I henhold til ovenstående bruker vi informasjonen om deg til følgende formål:

 • For å selge deg tjenester, inkludert for behandling av betalinger
 • For å gi deg salgsrelaterte tjenester, inkludert å behandle dine forespørsler og forespørsler.
 • For å markedsføre tjenestene våre (der det er tillatt ved lov), inkludert administrering av lojalitetsprogrammer, forbedring av tjenester, markedsundersøkelser, utvikling av markedsføringsstrategier, administrering av markedsføringskampanjer og personalisering av opplevelsene dine på LDS-klinikker og arrangementer
 • For at vi eller våre forretningspartnere skal informere deg om potensielle muligheter for å bli involvert i markedsføring eller promotering av LDS-tjenester
 • For å støtte alt det ovennevnte, inkludert administrasjon av kontoene dine, slik at du kan bruke de riktige LDS-kontaktpunktene dine, administrere avtaler i LDS-klinikker
 • For forretningsanalyse og forbedring, inkludert forbedring av LDS-tjenester, klinikker og arrangementer, og informasjonen vi (eller partnerne våre) gir til våre kunder
 • For andre formål som vi gjør deg oppmerksom på eller som vil fremgå av konteksten når informasjon om deg først samles inn

Det rettslige grunnlaget for å bruke informasjonen om deg er ett av følgende (som vi forklarer mer detaljert i avsnittet "finn ut mer"):

 • overholdelse av en juridisk forpliktelse som vi er underlagt;
 • utførelse av en kontrakt som du er part i;
 • en legitim forretningsinteresse som ikke fjernes av dine interesser i å beskytte informasjon;
 • hvis ingen av de ovennevnte gjelder, ditt samtykke (som vi vil be om før vi behandler informasjonen).

Formålene vi bruker informasjon om deg til, med passende innsamlingsmetoder og det juridiske grunnlaget for bruk er:

 

blank

Hvis vi ikke bruker opplysningene om deg på det juridiske grunnlaget ovenfor, vil vi be om ditt samtykke før vi behandler opplysningene (disse tilfellene vil fremgå av sammenhengen).

I noen tilfeller kan vi bruke informasjonen din på måter som ikke er beskrevet ovenfor. I dette tilfellet vil vi gi et ekstra varsel om konfidensialitet som forklarer denne bruken. Du må lese eventuelle tilleggsvarsler i forbindelse med denne kunngjøringen.

Hvem deler vi informasjonen din med og til hvilke formål?

Vi kan dele informasjon om deg med:

 • LDS-partnere;
 • tredjeparter som leverer produkter eller tjenester til LDS-partnere eller deg;
 • Nøye utvalgte forretningspartnere og annonsører av LDS-partnere (i områder relatert til våre tjenester eller i samsvar med deres stil og image) slik at de kan kontakte deg med tilbud de tror vil interessere deg, avhengig av dine preferanser. og
 • andre tredjeparter, hvis det er påkrevd eller tillatt ved lov.

Finne ut mer…

Dele data med tredjeparter

 • Vi kan dele informasjon om deg med tredjeparter som leverer produkter eller tjenester for LDS eller deg (som rådgivere, betalingstjenesteleverandører, informasjonstjenesteleverandører).
 • Vi kan dele informasjon om deg med dine nøye utvalgte forretningspartnere og annonsører, slik at vi kan kontakte deg med tjenester og kampanjer som de tror vil være av interesse for deg, basert på dine preferanser.
 • Vi kan dele informasjon om deg med andre tredjeparter, hvis det er påkrevd eller tillatt ved lov, for eksempel: regulatorer; offentlige avdelinger; som svar på en forespørsel fra rettshåndhevelse eller andre offentlige tjenestemenn; når vi anser at avsløring er nødvendig eller hensiktsmessig for å forhindre fysisk skade eller økonomisk tap eller i forbindelse med etterforskning av en mistenkt eller faktisk ulovlig aktivitet; og i sammenheng med organisatorisk restrukturering.

Hvordan beskytter vi informasjonen din?

Vi implementerer passende tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte personopplysningene vi har mot uautorisert avsløring, bruk, modifikasjon eller ødeleggelse. Der det er hensiktsmessig bruker vi kryptering og andre teknologier som kan bidra til å sikre informasjonen du oppgir. Vi ber også tjenesteleverandørene våre om å overholde strenge krav til personvern og sikkerhet.

Hvor lenge vil informasjonen om deg oppbevares?

Vi vil beholde opplysningene om deg i den perioden som er nødvendig for å oppfylle formålene som opplysningene ble samlet inn for. Etter det vil vi slette dem. Perioden vil variere avhengig av formålene som informasjonen ble samlet inn for. Vær oppmerksom på at du under visse omstendigheter har rett til å be oss om å slette informasjonen. Noen ganger er vi også juridisk forpliktet til å oppbevare informasjon, for eksempel for skatte- og regnskapsformål.

Vi oppbevarer vanligvis dataene basert på kriteriene beskrevet i tabellen nedenfor:

blank

Hvilke rettigheter og alternativer har du?

Du kan ha noen eller alle av følgende rettigheter angående informasjonen om deg som vi har:

 • be oss om å gi deg tilgang til dem;
 • be oss om å rette, oppdatere eller slette dem;
 • be oss begrense bruken av dem under visse omstendigheter;
 • å protestere mot bruken av dem av oss under visse omstendigheter;
 • trekke tilbake ditt samtykke til bruken av dem av oss;
 • dataportabilitet under visse omstendigheter;
 • velger å ikke bruke dem til direkte markedsføring; og
 • sende inn en klage til tilsynsmyndigheten i landet ditt (hvis noen).

Vi tilbyr deg enkle måter å utøve rettighetene dine på, for eksempel "avslutt abonnement"-lenker, eller ved å gi deg en kontaktadresse i meldingene du mottar.

Noen mobilapper vi tilbyr (eller vil tilby i fremtiden) kan også sende deg push-meldinger, for eksempel nye produkter eller tjenester. Du kan deaktivere disse meldingene gjennom innstillingene på telefonen eller i applikasjonen.

Rettighetene dine avhenger av lovene i landet ditt. Hvis du er i det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, vil du ha rettighetene oppført i tabellen nedenfor. Hvis du er et annet sted, kan du kontakte oss (for mer informasjon, se delen "hvem kontakter du hvis du har spørsmål?" på slutten av dette varselet).

blank

Landsspesifikke tilleggspoeng

Avhengig av landet du er i, kan du ha noen tilleggsrettigheter.

Hvem kontakter du hvis du har spørsmål?

Hvis du har spørsmål eller ønsker å utøve noen av rettighetene dine, kan du finne kontaktinformasjon for Life Dental Spa her: https://www.lifedentalspa.ro/

Hvis landet ditt har en databeskyttelsesmyndighet, har du rett til å kontakte den med spørsmål eller bekymringer. Hvis vi ikke klarer å løse dine spørsmål eller bekymringer, har du også rett til å søke oppreisning i en nasjonal domstol.

Endringer i dette varselet

Vi kan oppdatere denne merknaden fra tid til annen (og eventuelle ytterligere personvernerklæringer). Vi vil varsle deg om endringer når loven krever det.

Sist endret: 21. juni 2022.