NOTA DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL DE CATRE

Integra Medical Services SA

 

In conformitate cu prevederile Regulamentului European nr. 679/2016 (denumit in continuare si „GDPR”), in vigoare de la data de 25 mai 2018, Integra Medical Services SA (“Life Dental Spa”) are obligatia de a prelucra datele cu caracter personal, in conditii de siguranta, pentru scopurile generale specificate in prezenta informare, in contextul furnizarii serviciilor medicale de care beneficiați in cadrul clinicilor Life Dental Spa.

 

 1. PREAMBUL

 

Life Dental Spa se angajeaza sa ofere un nivel corespunzator regulilor GDPR de confidentialitate, disponibilitate si integritate a datelor cu caracter personal aferente oricarei persoane vizate prin activitatile de prelucrare efectuate, inclusiv actiunile noastre de prestari servicii sau de marketing.

Prin prezenta informare dorim sa va explicam modul in care are loc prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal de catre Life Dental Spa.

Datele cu caracter personal (reprezentand orice fel de informatii care pot duce la identificarea, direct sau indirect, a unei persoane fizice) sunt detaliate in sectiunea 6 de mai jos, fiind definite in considerarea dispozitiilor legale aplicabile.

Pentru indeplinirea scopurilor acestei informari, va aducem la cunostinta faptul ca Life Dental Spa este operator de date cu caracter personal, astfel cum este acesta definit conform GDPR.

 

 1. IDENTITATEA SI DATELE DE CONTACT ALE OPERATORULUI

 

Denumire:             Integra Medical Services SA

Sediul social:          Strada Martha Bibescu, nr. 39, Balotesti, Ilfov

C.U.I.                     24144100

Nr. ORC:                J23/6312/2022

Telefon:                0318282274

E-mail:             office@lifedentalspa.ro

 

 1. DATELE DE CONTACT ALE RESPONSABILULUI CU PROTECTIA DATELOR (DPO)

 

Datele de contact ale persoanei responsabile cu protectia datelor (denumita si „DPO”, en. Data Protection Officer) in cadrul Life Dental Spa si pe care o veti putea contacta in legatura cu orice aspecte referitoare la protectia datelor dumneavoastra cu caracter personal:

E-mail:                  office@lifedentalspa.ro

 

 1. SCOPURILE IN CARE SUNT PRELUCRATE DATELE DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL

 

Prelucrarea si stocarea datelor cu caracter personal este facuta in conditii de securitate optime si in scopuri legitime legate in principal de desfasurarea activitatii de prestare a serviciilor medicale sau aferente activitatii de resurse umane, pentru reclama, maketing, publicitate, statistica, sau stiintific. De fiecare data cand solicitam colectarea, ulterior prelucrarea si eventual transferul datelor cu caracter personal, utilizarea se va face doar in scopul mentionat, pentru alte scopuri urmand sa va dati acordul sau sa fiti informat conform prevederilor GDPR.

Datele dumneavoastra cu caracter personal indicate in sectiunea 6 de mai jos vor fi prelucrate in urmatoarele scopuri:

 1. Prestarea serviciilor medicale: Prestarea serviciilor medicale solicitate de dumneavoastra, stabilirea unui diagnostic medical, furnizarea de asistenta medicala sau a unui tratament medical sau de gestionare a sistemelor si a serviciilor de sanatate, inregistrarea serviciilor medicale prestate, comunicarea cu dumneavoastra cu privire la serviciile medicale furnizate, informarea dumneavoastra cu privire la serviciile medicale prestate, programari, identificarea dumneavoastra si a serviciilor accesate.
 2. Marketing: Informari periodice cu caracter medical sau referitoare la serviciile, promotiile Life Dental Spa etc. Prelucrarea in acest scop va fi realizata numai daca exista acordul dumneavoastra exprimat in scris si numai atat timp cat va mentineti acest acord. Va puteti retrage oricand acest acord facand click pe link-ul „Dezabonare” din subsolul oricarui e-mail pe care il veti primi de la noi sau contactandu-ne la adresa de email office@lifedentlspa.ro
 3. Statistica medicala sau scop stiintific: Prelucrarea in acest scop va fi realizata numai la solicitarea scrisa a institutiilor statutului cu atributii in domeniul statisticii, respectiv in scop stiintific. Datele dumneavoastra cu caracter personal raman in continuare securizate si in deplina confidentialitate, acestea nefiind dezvaluite catre terti.
 4. Indeplinirea obligatiilor legale: Prelucrarea in vederea indeplinirii diverselor obligatii legale ale Life Dental Spa (cum ar fi: in domeniul sanatatii, securitatii, contabilitate, pastrarea arhivelor ori alte obligatii impuse de legile in vigoare).
 5. Imbunatatirea serviciilor si solutionarea sesizarilor: Identificarea problemelor sau a unor posibilele chestiuni relevante referitoare la serviciile existente in scopul de a le imbunatati, implementarea noilor servicii sau a imbunatatirilor aduse celor existente, solutionarea sesizarilor formulate de dumneavoastra.
 6. Supraveghere video: Life Dental Spa prelucreaza date cu caracter personal prin mijloace de supraveghere video, prelucrarea avand ca scop asigurarea securitatii persoanelor si bunurilor, precum si a pazei si protectiei bunurilor, imobilelor, valorilor, fara a fi prejudiciate drepturile si libertatile fundamentale sau interesul dumneavoastra. Prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea sistemelor de supraveghere video tine cont de urmatoarele reguli: camerele de supraveghere video se afla în locuri vizibile, semnalizate, iar persoanele vizate sunt informate asupra existentei acestora prin intermediul unui panou de informare realizat in acest sens; nu sunt prelucrate prin mijloacele de supraveghere video date cu caracter personal in legătură cu  originea  rasială  sau  etnică,  convingerile  politice,  religioase  sau  filozofice,  apartenenţa sindicală, starea de sănătate sau viaţa sexuală; nu sunt instalate camere de supraveghere video in interiorul birourilor sau in spatii în care se impune asigurarea intimităţii persoanelor sau care nu sunt destinate îndeplinirii sarcinilor de muncă, cum ar fi: vestiare, cabine de duş, toalete şi alte locaţii similare.
 7. Evidenta financiara: Eliberarea documentelor financiar-contabile catre dumneavoastra (spre exemplu: bonuri sau facturi fiscale), incasarea platilor pentru serviciile de care beneficiati, recuperarea debitelor de la dumneavoastra (ceea ce poate presupune si implicarea unor terte parti pentru recuperarea creantelor), restituirea unor sume de bani catre dumneavoastra, transmiterea de notificari legate de situatia financiara/ statusul platilor, elaborarea diverselor rapoarte ori situatii legate de evidentele financiare.
 8. Solutionarea disputelor: Formularea diverselor cereri/pareri in situatia aparitiei unor dispute in legatura cu serviciile prestate catre dumneavoastra si/sau referitoare la relatia stabilita intre dumneavoastra si Life Dental Spa.
 9. Managementul activitatii de audit intern si extern: derularea activitatii de audit extern si intern pentru verificarea activitatilor operationale.

 

Life Dental Spa mentioneaza ca nu exista vreun proces decizional automatizat (incluzand crearea de profiluri) bazat pe datele dumneavoastra cu caracter personal si ne asumam raspunderea si asigurarea securitatii numai pentru acele informatii, date cu caracter personal si categorii speciale de date cu caracter personal (date de sanatate; date genetice; daca este cazul,care sunt oferite si prelucrate de personalul Life Debtal Spa (inclusiv medici si asistenti medicali) exclusiv si prin cumulul urmatoarelor coordonate:

 1. in clinicile Life Dental Spa;
 2. in sistemele/instrumentele/dispozitivele informatice si/sau electronice, hardware si software, evidentele Life Dental Spa;
 3. in cadrul programului de lucru al clinicilor Life Dental Spa.

Life Dental Spa nu este responsabil pentru prelucrarea efectuata, in orice forma, in afara coordonatelor mai sus mentionate (inclusiv prin schimbul/inregistrarea de informatii/date cu caracter personal in cadrul convorbirilor dintre medici si pacienti).

 

 1. TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Temeiurile juridice ale operatiunilor de prelucrare ale datelor cu caracter personal desfasurate de Life Dental Spa sunt:

 1. Temeiuri pentru prelucrarea datelor cu caracter personal care nu intra in categoriile speciale de date cu caracter personal (conform art. 6 din GDPR).

Datele cu caracter personal care nu cuprind categorii speciale de date cu caracter personal (astfel cum sunt acestea definite conform art. 9 din GDPR) sunt prelucrate de Life Dental Spa in baza urmatoarelor temeiuri juridice:

 1. pentru a oferta sau pentru a executa un contract incheiat de Life Dental Spa cu dumneavoastra (avand ca obiect serviciile medicale puse la dispozitie de Life Dental Spa);
 2. in cadrul comunicarilor de marketing, vom prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal in baza consimtamantului dumneavoastra expres (acest acord este solicitat fie prin intermediul completarii unui formular in cadrul uneia din clinicile Life Dental Spa ce poate fi efectuata fie la inregistrarea initiala in baza de date, fie ulterior la inscrierea in formularele de pe site-ul web; la participarea la evenimente etc.), astfel cum este detaliat mai sus;
 3. in scopul imbunatatirii permanente a serviciilor medicale, datele dumneavoastra cu caracter personal se prelucreaza in baza consimtamantului dumneavoastra exprimat prealabil;
 4. indeplinirea obligatiilor legale ale Life Dental Spa (inclusiv cu privire la arhivare, sanatate, securitate, tinerea evidentelor, solicitarea unei autoritati publice si a altor obligatii pe care legislatia le impune);
 5. in anumite situatii, vom prelucra datele cu caracter personal in temeiul unui interes legitim al Life Dental Spa sau al unei terte parti (cum ar fi: intocmirea evidentei serviciilor medicale; evidenta programarilor in sistemul software; solutionarea cererilor si reclamatiilor primite din partea pacientilor; incheierea si executarea contractelor de furnizare de servicii medicale cu parteneri si colaboratori care presteaza servicii medicale pentru Life Dental Spa; supravegherea prin sistemul de camere video pentru asigurarea pazei bunurilor si persoanelor – daca nu exista o obligatie legala in acest sens; managementul activitatii de audit intern si extern, transmiterea in cadrul grupului din care face parte Life Dental Spa).
 1. Prelucrarea datelor cu caracter personal care intra in categorii speciale de date cu caracter personal (conform art. 9 din GDPR).

In considerarea specificului activitatii/serviciilor medicale prestate de catre Life Dental Spa, vom prelucra datele cu caracter personal care intra in categoria datelor speciale (astfel cum sunt acestea definite conform art. 9 din GDPR) in baza urmatoarelor temeiuri juridice (temeiuri ce se vor aplica suplimentar fata de temeiurile detaliate de art. 6 din GDPR):

 1. in vederea stabilirii unui diagnostic medical, pentru furnizarea de asistenta medicala sau a unui tratament medical, ori pentru gestionarea sistemelor si/sau a serviciilor de sanatate;
 2. in considerarea anumitor situatii in care dumneavoastra va puteti afla (din punct de vedere fizic sau legal) si care va pot pune in dificultatea de a va exprima acordul cu privire la prelucrare (spre exemplu: situatii de urgenta), datele cu caracter personal vor fi prelucrate pentru a va proteja interesele vitale ale dumneavoastra sau ale altei persoane fizice;
 3. prelucrarea este necesara din motive de interes public in domeniul sanatatii publice (cum ar fi: protectia impotriva amenintarilor transfrontaliere grave la adresa sanatatii sau asigurarea de standarde ridicate de calitate si siguranta a asistentei medicale si a medicamentelor sau a dispozitivelor medicale, in temeiul dreptului Uniunii Europene sau al dreptului intern); si/sau
 4. prelucrarea este necesara pentru a permite constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta, avand in vedere ca, pe parcursul relatiei stabilite cu Life Dental Spa, nu poate fi exclusa aparitia unor asemenea situatii in contextul serviciilor furnizate (in masura in care astfel de dispute sunt adresate instantelor judecatoresti).

 

 1. CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL VIZATE. CONSECINTELE REFUZULUI FURNIZARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Datele cu caracter personal care vor fi prelucrate de Life Dental Spa sunt:

 1. date obtinute direct de la dumneavoastra, in contextul serviciilor furnizate sau
 2. date / rezultate obtinute ca urmare a prestarii serviciilor puse la dispozitie de Life Dental Spa.

Informatiile cu caracter personal pe care le furnizati cu prilejul programarii telefonice, prin e-mail sau in clinici (nume, prenume, telefon, e-mail, data nasterii, simptome, date privind analizele si investigatiile efectuate sau pe care doriti sa le efectuati, CNP) sunt inregistrate si prelucrate de Life Dental Spa numai in masura in care aceste informatii au fost oferite de dumneavoastra fara nicio constrangere si cu o prealabila informare. Life Dental Spa nu isi asuma nicio raspundere pentru informatiile/datele/documentele inexacte, incorecte, pe care ni le furnizati. Dumneavoastra aveti obligatia de a ne transmite orice modificari care intervin la datele cu caracter personal astfel incat acestea sa fie in permanenta exacte si actuale. In cazul in care Life Dental Spa are suspiciuni privind autenticitatea documentelor sau informatiilor puse la dispozitie, este indreptatit sa sesizeze autoritatile/institutiile publice cu competente de investigare, supraveghere si control.

Datele cu caracter personal includ urmatoarele categorii de date:

 1. date de contact, cum ar fi: numele si prenumele, adresa de domiciliu/ resedinta, numar de telefon (fix si/sau mobil) si/sau fax, adresa de e-mail, adresa de corespondenta;
 2. date personale, cum ar fi: data nasterii; sexul; varsta; informatii despre consumul de tutun, alcool, cafeina sau droguri; informatii despre mediul si modul de viata; seria si numarul actului de identitate; codul numeric personal (CNP); alte informatii incluse in cartea de identitate; imagini video (obtinute pe baza inregistrarilor video efectuate in spatiile Life Dental Spa, acolo unde sunt montate camere de supraveghere video); semnatura;
 3. date medicale (ce fac parte din categoriile speciale de date cu caracter personal), cum ar fi: date privind sanatatea aferente serviciilor medicale prestate (precum: serviciile medicale pe care le accesati in clinicile Life Dental Spa; diagnostic; rezultatele analizelor pe care vi le efectuam sau pe care dumneavoastra ni le puneti la dispozitie; tratamentul pe care vi-l prescriem sau administram; medicul pe care il sau l-ati accesat; recomandari medicale; simptome; istoric medical; boli anterioare; grupa sangvina; informatii pe care ni le oferiti cu privire la membrii dumneavoastra de familie, daca este cazul); caracteristici fizice (diverse afectiuni); date genetice;; amprenta stomatologica, lucrarea tehnica dentara aferenta amprentei stomatologice; imagistica precum si orice alte informatii cu caracter medical pe care dumneavoastra ni le furnizati sau care rezulta in urma serviciilor prestate de catre Life Dental Spa;

 

 1. date referitoare la situatia profesionala, cum ar fi: angajatorul; ocupatia;
 2. date referitoare la calitatea dumneavoastra de asigurat, cum ar fi: calitatea dumneavoastra de asigurat/ neasigurat; asiguratorul; numarul politei de asigurare;
 3. date referitoare la plati, cum ar fi: detalii de facturare; numarul contului bancar; sume achitate si/sau de achitat; statusul platilor;
 4. date referitoare la relatia cu Life Dental Spa, cum ar fi: istoricul relatiei cu Life Dental Spa; orice sugestii sau alte asemenea opinii pe care ni le transmiteti, fie in mod direct, fie prin intermediul unor alte mijloace de comunicare (care pot include si retele de socializare sau alte cai publice de comunicare).

In principiu, nu exista o obligatie pentru dumneavoastra de a ne furniza datele dumneavoastra cu caracter personal indicate in aceasta Nota de Informare. Cu toate acestea, va rugam sa aveti in vedere ca, in masura in care nu ne oferiti datele cu caracter personal descrise, nu vom putea sa va punem la dispozitie unele dintre serviciile prestate. De ex., daca va retrageti consimtamantul, nu va vom putea pune la dispozitie serviciile medicale solicitate si/sau nu veti putea beneficia de toate facilitatile pe care Life Dental Spa vi le ofera (spre exemplu: necomunicarea numarului de telefon / adresei de e-mail nu ne va permite sa comunicam cu dumneavoastra in ceea ce priveste confirmarea/ eventualele modificari ale programarilor). In situatia in care, in contextul serviciilor pe care Life Dental Spa le presteaza catre dumneavoastra, ne furnizati date cu caracter personal cu privire la alte persoane in afara de dumneavoastra (cum ar fi: posibilele afectiuni care au fost intalnite in familie), va aducem la cunostinta faptul ca vom trata aceste informatii ca fiind confidentiale si le vom utiliza doar in scopul prestarii serviciilor medicale catre dumneavoastra. Totodata, tinem sa va asiguram ca vom lua toate masurile necesare pentru a asigura protectia acestor informatii in mod corespunzator, avand in vedere si obligatia Life Dental Spa de pastrare a secretului profesional/medical.

 

 

 

 

 1. DESTINATARII SAU CATEGORIILE DE DESTINATARI AI DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Ca regula generala, datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi prelucrate de catre Life Dental Spa. Avand insa in vedere atat complexitatea serviciilor puse la dispozitia dumneavoastra de catre Life Dental Spa, apartenenta acesteia la un grup de societati care furnizeaza servicii medicale similare sau complementare celor puse la dispozitie de Life Dental Spa, precum si necesitatea Life Dental Spa de a apela la anumiti parteneri externi care ofera suport in desfasurarea activitatii, dorim sa va informam ca datele cu caracter personal pot fi transmise si catre alte persoane fizice sau juridice, pentru a fi prelucrate in scopurile detaliate in aceasta Nota de Informare.

In acest sens, datele cu caracter personal pot fi transmise catre:

 1. medici colaboratori si furnizori de servicii medicale parteneri, acreditati, clinici partenere. In acest sens, va informam ca datele/ informatiile privind starea dumneavoastra de sanatate, amprenta stomatologica sau probele biologice, indiferent de continutul sau volumul acestora, vor putea fi comunicate catre furnizori de servicii medicale acreditati, conform dispozitiilor legale aplicabile. Life Dental Spa depune toate eforturile pentru a se asigura ca medicii colaboratori si alti furnizori de servicii medicale acreditati respecta prevederile legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal;
 2. institutii si/sau autoritatil judecatoresti, de cercetare, supraveghere si control, in masura in care, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, date/informatii cu caracter personal sunt solicitate Life Dental Spa de diverse organe si/sau institutii (spre exemplu: organe de cercetare penala, politie, organisme si institutii de control financiar, fiscal, instante de judecata, Casa Nationala a Asigurarilor de Sanatate si orice alte institutii si/sau autoritati de supraveghere si control), sens in care Life Dental Spa are obligatia de a furniza datele/informatiile solicitate, fara a va cere acordul prealabil, inclusiv in cazul in care va opuneti sau nu va exprimati punctul de vedere. In plus, este posibil ca, in anumite situatii, astfel de date/informatii sa fie necesar a fi puse la dispozitie fara o solicitare prealabila a acestor institutii, organe si/sau autoritati, situatii in care Life Dental Spa va transmite datele/ informatiile necesare, in conformitate cu cerintele legale;
 3. alte companii din grupul din care face parte Life Dental Spa;
 4. alti destinatari, cum ar fi: furnizori de servicii de suport IT sau servicii tehnice si organizationale in legatura cu activitatile legate de intretinerea echipamentelor medicale, furnizori de servicii de marketing, servicii de plata, servicii de arhivare, consultanti legali, auditori, consultanti in domeniul financiar-contabil sau catre alti consultanti ai Societatii si/sau ai unor entitati din cadrul grupului Life Dental Spa, in legatura cu operatiuni extraordinare de afaceri (de exemplu, in cazul unor fuziuni, achizitii si altele asemenea), caz in care se vor incheia acorduri de confidentialitate. De asemenea, datele cu caracter personal vor putea fi transmise si catre alte persoane fizice sau juridice din Romania sau din afara tarii in contextul necesar pentru constatarea, exercitarea si/sau apararea unui drept al Life Dental Spa sau al altei entitati din cadrul grupului Life Dental Spa in instanta.

In situatia in care operatiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal vor fi efectuate de catre Life Dental Spa prin intermediul unor persoane imputernicite de aceasta, Life Dental Spa se va asigura de respectarea cerintelor specifice impuse de dispozitiile art. 28 din GDPR, asigurandu-se, printre altele, ca (i) operatiunile respective de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt efectuate in baza unui contract care sa adreseze chestiunile specifice relatiei operator-imputernicit, conform GDPR, iar (ii) persoana imputernicita va efectua prelucrarea datelor cu caracter personal in baza instructiunilor Life Dental Spa.

 

 1. TRANSFERUL CATRE STATE TERTE

 

In anumite situatii specifice, datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi transferate catre entitati situate in alte state din cadrul Uniunii Europene si/sau Spatiului Economic European, pentru a efectua diverse analize sau obtine opinii medicale specializate in contextul serviciilor prestate de Life Dental Spa catre dumneavoastra. In astfel de cazuri ne vom asigura ca sunt aplicabile garantii adecvate pentru a permite transferul in mod corespunzator, conform cerintelor GDPR si a legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal (garantii care pot include: aplicarea unor clauze contractuale standard de protectie a datelor sau existenta unei decizii a Comisiei Europene adoptata in acest sens). In fiecare caz si in vederea efectuarii transferului efectiv, pacientul este incunostiintat prin si solicitat sa-si exprime acordul/dezacordul aferent situatiei impuse de serviciul medical respectiv, de starea de sanatate etc.

 

 1. PERIOADA PENTRU CARE VOR FI STOCATE DATELE CU CARACTER PERSONAL

 

Vom stoca datele cu caracter personal pentru intreaga perioada a relatiei stabilita cu dumneavoastra, dar si ulterior, pentru o anumita perioada de timp, in considerarea prevederilor legale aplicabile. Astfel, datele cu caracter personal vor fi pastrate pentru:

 1. o perioada cuprinsa intre 1 si 30 de ani (perioada de retentie extinsa fiind aplicabila, in principiu, documentelor cu caracter medical care trebuie pastrate pentru astfel de perioade) si
 2. pe durata de existență a sistemului informatic medical în ceea ce privește buletinele de rezultate pentru analizele de laborator, conform legislatiei in domeniu, in conditii de maxima securitate.

In masura in care anumite date cu caracter personal sunt incluse in sau au legatura si cu anumite documente contabile ale Life Dental Spa, pentru care trebuie respectata o perioada de pastrare specifica (spre exemplu 5 sau 10 ani), respectivele date cu caracter personal vor fi pastrate pentru respectivele perioade aplicabile.

In ceea ce priveste imaginile obtinute prin mijloace de supraveghere video, acestea vor fi mentinute pe o durata de maximum 30 de zile calendaristice de la data efectuarii inregistrarii, cu exceptia cazurilor temeinic justificate sau cand o durata mai extinsa este permisa sau impusa de legislatia aplicabila.

 

 1. DREPTURILE DUMNEAVOASTRA IN CEEA CE PRIVESTE DATELE CU CARACTER PERSONAL

 

In conformitate cu dispozitiile aplicabile in ceea ce priveste datele cu caracter personal, va informam ca aveti urmatoarele drepturi principale:

 1. Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate, insemnand dreptul dumneavoastra de a obtine din partea Life Dental Spa o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ, accesul la datele respective si conditiile in care sunt prelucrate (inclusiv scopul prelucrarii, categoriile de date prelucrate, destinatarii datelor).
 2. Dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal, insemnand dreptul dumneavoastra de a ne solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, care nu mai sunt actuale sau completarea datelor incomplete.
 3. Dreptul la stergerea datelor cu caracter personal, incluzand: situatia in care datele cu caracter personal nu mai sunt necesare in legatura cu scopurile prelucrarii; situatia in care persoana vizata se opune la prelucrare si nu exista alte interese legitime care sa prevaleze pentru prelucrare; situatia in care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal.
 4. Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii, insemnand dreptul dumneavoastra de a obtine din partea Life Dental Spa restrictionarea prelucrarii in urmatoarele cazuri: (i) contestati exactitatea datelor (restrictionarea va dura atat timp cat este necesar Life Dental Spa sa verifice acuratetea datelor cu caracter personal); (ii) prelucrarea este ilegala si dumneavoastra va opuneti stergerii datelor solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor; (iii) Life Dental Spa nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopurile mai sus mentionate, dar dumneavoastra solicitati datele cu caracter personal pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau (iv) dumneavoastra v-ati opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care Life Dental Spa verifica daca drepturile legitime ale Life Dental Spa prevaleaza asupra drepturilor dumneavoastra.
 5. Dreptul de a va opune prelucrarii, insemnand dreptul dumneavoastra de a va opune prelucrarii din motive legate de situatia particulara in care va aflati, atunci cand prelucrarea (i) se intemeiaza pe interesele legitime ale Life Dental Spa sau ale unei terte parti, inclusiv in cazul activitatilor de profilare bazate pe acest temei ori (ii) in masura in care este aplicabil, este realizata in scopul comunicarilor de marketing direct, implicand crearea de profiluri.
 6. Dreptul de a va retrage consimţământul în orice moment, dacă prelucrarea se bazează pe consimțământ, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia;
 7. Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, ceea ce inseamna ca, in calitate de utilizator al serviiilor noastre, nu veti face obiectul unei decizii a noastre bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor dumneavoastra (inclusiv crearea de profiluri) care sa produca efecte juridice cu privire la dumneavoastra sau care sa va afecteze intr-un mod similar intr-o masura semnificativa.
 8. Dreptul la portabilitatea datelor, insemnand dreptul dumneavoastra de a solicita mutarea, copierea sau transferul datelor dumneavoastra cu caracter personal existente in baza de date a Life Dental Spa catre o alta baza de date, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat, in cazul in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamant sau pe un contract si este efectuata prin mijloace automate.
 9. Dreptul de a depune plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (Bucuresti, Bd. General Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania, telefon : 031 805 92 11, e-mail anspdcp@dataprotection.ro) si de a va adresa instantelor de judecata competente.

Drepturile menționate la pct. A-I de mai sus pot fi exercitate printr-o cerere intocmita in scris, semnata si inregistrata la Life Dental Spa, utilizând următoarele canale de comunicare (in atentia Responsabilului cu Protectia Datelor – DPO): (i) la adresa de e-mail office@lifedentalspa.ro (ii) la clinicile Life Dental Spa sau (iii) transmiterea prin poștă a cererii la adresa Life Dental Spa CLINIC S.A. din Bucuresti, Bulevardul Aviatorilor nr. 15, Sector 1.

In solicitarea dumneavoastra, aveti posibilitatea de a mentiona daca doriti ca informatiile sa va fie comunicate la o anumita adresa (care poate fi si o adresa de posta electronica) sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea se va face personal.

Comunicarea informatiilor solicitate se va face in termen de 1 (o) luna de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei dumneavoastra optiuni de comunicare.

In cazul in care nu este posibila respectarea termenului mai sus mentionat, veti fi informat(a) asupra motivului de amanare a raspunsului, comunicandu-va totodata procedura care se are in vedere pentru solutionarea cererii dumneavoastra, precum si termenul estimat.